• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інформація про заклад

Загальна інформація

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну" працює згідно нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України та є державним професійним закладом освіти ІІІ рівня акридетації. Училище готує спеціалістів за 16 професіями, згідно наданих ліцензій:

 • Діловод; секретар-керівника (організації, підприємства, установи);
 • кравець, закрійник;
 • столяр будівельний, тесляр;
 • муляр, електрозварник ручного зварювання;
 • штукатур, маляр будівельний, лицювальник-плиточник;
 • кухар;
 • перукар (перукар-модельєр).

Наявний перелік професій відповідає профілю і задовольняє потреби базових підприємств: будівельно-монтажних управлінь №1, № 2; ЗАТ "Укрросметал"; ТОВ "Вікторія Лайн"; структурного підрозділу приватного виробничо-комерційного малого підприємства "НАСА", будівельне управління № 821; АТЗТ "Сумський фарфоровий завод"; ПП Стиль "Утог".

А також надає можливість отримати повну загальну середню освіту всім учням , хто зарахований до училища після здобуття базової середньої освіти.

Для організації ефективного навчання в училищі створені належні умови, а саме:

 • викладачі володіють високим рівнем професійної компетентності;
 • дисципліни загальноосвітнього та професійно-теоретичного циклів викладаються у відповідних кабінетах, оформлених згідно методичних рекомендацій;
 • всі кабінети мають достатню навчально-матеріальну базу для проведення уроків на високому професійному та методичному рівні;
 • впроваджено комп'ютерне забезпечення навчального процесу;
  учні забезпечені підручниками;
 • працюють факультативи з метою розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів учнів.

Для забезпечення навчального процесу в училищі створена належна матеріально-технічна база. Для потреб навчального процесу призначені: навчальний корпус загальною площею - 6742 кв. м , спортивний зал площею -288 кв. м , тренувальний зал, актовий зал площею - 450 кв. м , бібліотека, допоміжні приміщення.

Для підготовки висококваліфікованих робітників створено 20 навчальних кабінетів, 12 майстерень, які відповідають сучасним вимогам.

Основним напрямком реформування загальноосвітньої і професійної підготовки педагогічний колектив вважає підвищення рівня успішності учнів за рахунок встановлення тісних зв'язків у викладанні загальноосвітніх дисциплін з професією, яку набувають учні, здійснення міжпредметних зв'язків. Мета викладачів - навчити учнів застосовувати набуті знання в професійній діяльності.

Здобуті знання дають змогу учням продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Протягом останніх трьох років до вузів вступило більше 70 випускників. Значна частина їх стала студентами Глухівського державного педагогічного університету.

Надання основ знань з різних предметів нерозривно пов'язане з формуванням всебічно розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, конкурентноздатного спеціаліста на ринку праці.

Всі навчально-виховні заходи (олімпіади із загальноосвітніх предметів, конкурси професійної майстерності, огляди-конкурси художньої самодіяльності, предметні декади) проводяться з метою:

 • формування в учнів мовної, правової, політичної, моральної, екологічної культури, національної самосвідомості;
 • утвердження пріоритетів здорового способу життя.

Методичними комісіями гуманітарного та природничо-математичного циклів проведені такі заходи, як "Найрозумніший учень", конкурс "Козацькі розваги", зустрічі з ветеранами війни і праці, письменниками Сумщини, які дають учням змогу осмислено проаналізувати історичні події, факти та шляхи людського розвитку, збагатити духовний світ. Конкурси любителів поетичного слова, читців-декламаторів прилучають до творчості, до пізнання здобутків української та світової літератури, посилюють гуманістичне спрямування змісту загальноосвітньої підготовки.

Основними завданнями училища є:

 • працівникам училища постійно керуватися Законами України "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", положеннями, нормативними документами в освітній галузі;
 • здійснювати заходи щодо виконання Закону України "Про мови";
 • Національної доктрини розвитку освіти "Україна XXI століття";
 • спрямовувати роботу педколективу на підготовку кваліфікованого робітника, розвиненої особистості, професійно підготовленої до ефективної праці в умовах ринкової економіки;
 • продовжувати роботу над єдиною методичною проблемою: "Впровадження інтерактивних технологій - шлях до реалізації особистісно орієнтованого навчання";
 • здійснювати виховну роботу на уроках і в позаурочний час;
 • дотримуватися якісного виконання навчальних програм;
 • дотримуватися принципів індивідуалізації і диференціації навчання;
 • впроваджувати інноваційні технології у навчанні;
 • продовжувати роботу з обдарованими учнями, залучати їх до участі в роботі факультативів, гуртків, спортивних секцій;
 • посилювати практичну спрямованість викладанні предметів природничо-математичного циклу;
 • удосконалювати комплексно-методичне забезпечення кабінетів і майстерень, їх матеріальну базу;
 • забезпечувати виконання майстернями плану виробничої діяльності;
 • підвищувати якість підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників;
 • підвищувати ефективність управління училищем, підтримувати зв'язки з ВНЗ;
 • підвищувати рівень професійно-орієнтаційної роботи в школах міста;
 • забезпечувати атмосферу демократизму, толерантності, доброзичливості в учнівському та педагогічному колективах;
 • постійно забезпечувати охорону праці всіх учасників навчально-виховного процесу.
Кiлькiсть переглядiв: 0